Terug naar nieuwsoverzicht

De gevolgen van inflatie op de Belgische vastgoedmarkt.

Vastgoedadviseur Nico behandelt graag een ‘hot topic’. De inflatie is al even torenhoog en veel mensen hebben schrik om hun kapitaal te verliezen of een foute keuze te maken op de aandelenmarkt. Maar wist je dat vastgoed eigenlijk de perfecte investering is in tijde van hoge inflatie? We lichten het graag even voor je toe.

Wat is inflatie?

Inflatie is een term die wordt gebruikt om de stijging van de algemene prijsniveaus van goederen en diensten in een economie te beschrijven. Wanneer inflatie optreedt, vermindert de koopkracht van geld na verloop van tijd. Als je besluit om je geld niet te investeren, kan inflatie ernstige gevolgen hebben voor je kapitaal. . Hoewel inflatie vaak als negatief wordt beschouwd, kan het ook positieve gevolgen hebben voor de Belgische vastgoedmarkt.

Het eerste en meest voor de hand liggende gevolg van inflatie is dat je koopkracht daalt. Dit betekent dat je met hetzelfde geld minder kunt kopen dan voorheen. Als je bijvoorbeeld €1000 hebt en de inflatie 3% per jaar bedraagt, dan verliest jouw geld elk jaar 3% aan koopkracht. Na tien jaar zou de koopkracht van €1000 tot €744 zijn gedaald.

Een ander gevolg van inflatie is dat het rendement op spaarrekeningen en andere investeringen vaak lager is dan de inflatie zelf. Dit betekent dat zelfs als je jouw geld op een spaarrekening zet, je nog steeds geld verliest aan inflatie. Bijvoorbeeld, als de inflatie 5% is en het rendement op de spaarrekening 1% is, dan verlies je nog steeds 4% aan koopkracht.

Een derde gevolg van inflatie is dat het invloed heeft op de rentevoeten. Als de inflatie stijgt, neigen centrale banken de rentevoeten te verhogen om de inflatie onder controle te houden. Dit kan leiden tot hogere kosten voor leningen, hypotheken en andere vormen van krediet. Dit kan een negatieve invloed hebben op de financiële planning en levensstijl van individuen en gezinnen.

Ten slotte kan inflatie ook een negatieve invloed hebben op de aandelenmarkt. Hoewel aandelen vaak een goede manier zijn om inflatie tegen te gaan, kan de inflatie ook leiden tot hogere kosten voor bedrijven, hogere prijzen voor grondstoffen en lagere winstmarges. Dit kan leiden tot een daling van de aandelenmarkt, waardoor de waarde van je kapitaal daalt.

Inflatie is dus op meerdere vlakken een serieuze zorg voor individuen die hun kapitaal willen beschermen. Als je besluit om niet te investeren, kan inflatie leiden tot een daling van je koopkracht, lagere rendementen op spaarrekeningen, hogere kosten voor leningen, hypotheken en andere kredieten, en een negatieve invloed hebben op de aandelenmarkt. Het is daarom belangrijk om je kapitaal goed te beheren en te overwegen om te investeren in activa die een goede bescherming bieden tegen inflatie.

Vastgoedadviseur Nico - Fjord RED

Op welke manier kan ik dan wel mijn kapitaal beschermen?

Een van de belangrijkste manieren waarop inflatie de vastgoedmarkt kan beïnvloeden, is door de waarde van vastgoed te verhogen. Als de inflatie stijgt, zullen de prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen ook stijgen. Dit kan leiden tot hogere bouwkosten en uiteindelijk hogere vastgoedprijzen voor nieuwbouwvastgoed. Hierdoor kan vastgoed een aantrekkelijkere investeringsoptie worden dan andere vormen van beleggingen, zoals spaarrekeningen of obligaties.

Bovendien kan inflatie de vraag naar vastgoed stimuleren. Als de inflatie stijgt, kan de rentevoet ook stijgen, wat betekent dat leningen en hypotheken duurder worden. Dit kan potentiële huizenkopers aanmoedigen om snel actie te ondernemen en te investeren in vastgoed voordat de rente nog verder stijgt. Dit kan de vraag naar vastgoed opdrijven en de vastgoedprijzen verder verhogen.

Een ander voordeel van investeren in vastgoed tijdens een periode van hoge inflatie is dat vastgoed een vaste activa is en dus minder vatbaar is voor inflatie dan bijvoorbeeld geld op de bank. Inflatie kan de waarde van geld snel doen dalen, terwijl vastgoed in waarde kan blijven stijgen, waardoor vastgoedinvesteerders hun geld beter kunnen beschermen tegen de impact van inflatie.

Ten slotte kan vastgoed ook een uitstekende optie zijn voor investeerders die op zoek zijn naar stabiele inkomstenstromen. Tijdens een periode van hoge inflatie kunnen vastgoedbeleggers huurverhogingen doorvoeren om de stijgende kosten van levensonderhoud te compenseren. Dit kan resulteren in hogere huurinkomsten voor vastgoedinvesteerders, wat kan leiden tot een stabiele inkomstenstroom gedurende de hele periode van hoge inflatie. Zeker wanneer je ook overweegt om op korte termijn te gaan verhuren, zoals bij exploitatievastgoed. Wanneer je bijvoorbeeld investeert in een hotel, zoals Mövenpick Brussels Airport, stijgen je inkomsten mee met de overnachtingsprijs van hotels, die onderhevig zijn aan inflatie.

Kortom, hoewel inflatie vaak als negatief wordt beschouwd, kan het ook positieve gevolgen hebben voor de Belgische vastgoedmarkt. Hogere vastgoedprijzen en een toenemende vraag naar vastgoed tijdens periodes van hoge inflatie kunnen vastgoedbeleggers aantrekkelijke investeringsmogelijkheden bieden. Bovendien kan vastgoed bescherming bieden tegen inflatie en stabiele inkomstenstromen genereren gedurende de hele periode van hoge inflatie.

Wil jij jezelf beschermen tegen inflatie en graag zo snel mogelijk investeren in vastgoed? Ontdek Mövenpick Brussels Airport en investeer nog mee aan de meest voordelige prijzen.