NAVO

6000

vergaderingen per jaar

30

Aantal lidstaten in de NAVO

896

miljard

Omvang jaarlijkse begroting

220.000

Aantal expats in Brussel

4500

Aantal vaste werknemers

245.000

Oppervlakte HQ in m²

Brussels Airport

Geschiedenis

De Noord-Atlantische verdragsorganisatie is eenorganisatie die opgericht werd 4 april 1949. De organisatie zorgt ervoor dat de vrijheid en veiligheid van alle aangesloten lidstaten gewaarborgd wordt. Eentweede functie die de NAVO heeft, is het behouden van wereldwijde stabiliteit.Het verdrag zegt dat alle lidstaten die verbonden zijn tot de NAVO, de verplichting hebben om elkaar steeds te steunen wanneer er oorlog of andere conflicten zijn.

Motor in onze economie

Het hoofdkwartier van de NAVO bevindt zich al sinds 1967 in onze Belgische hoofdstad. Sinds 2017 nam de NAVO zijn intrek in het nieuwe hoofdkantoor. Deze vernieuwing drong zich op omwille van verschillende redenen: De onderhoudskosten van het oude gebouw liepen veelte hoog op. Er was ook een grote noodzaak aan de vernieuwing van verschillende faciliteiten in het gebouw. Dit omdat er door de jaren heen steeds meer en nieuwe lidstaten zijn aangesloten. Hierdoor was er te weinig plaats in het gebouw. Het nieuwe hoofdkwartier biedt een antwoord op al deze problemen.

Brussels Airport

NATO 2030: Making a strong
alliance even stronger

De geallieerde leiders zijn het eens geworden over eenambitieuze NAVO-agenda voor 2030 om ervoor te zorgen dat het bondgenootschap deuitdagingen van vandaag en morgen aan kan. Ze namen besluiten om het politiekeoverleg te versterken, de collectieve verdediging te versterken, deweerbaarheid te vergroten, de technologische voorsprong te versterken, deinternationale orde te handhaven en de gevolgen van klimaatverandering aan tepakken.  

"Om meer te doen, waren de Bondgenoten het erover eens dat we samen meer in de NAVO moeten investeren", zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Hij merkte op dat hiervoor meer middelen nodig zijn voor alle drie de NAVO-begrotingen: militair, civiel en infrastructuur.